Pris- og udlejningspolitik

Download som PDF

1. Vision

Det er visionen, at ELVÆRKET i Åbyhøj skal fungere som kultur- og forsamlingshus for borgerne i Åbyhøj, såvel unge som ældre borgere.

1.1: ELVÆRKET vil som kulturhus være et innovativt center med en mangfoldighed af arrangementer som koncerter, sang, film, dans, teater, kursus, foredrag og debat, kunstudstillinger, møder og messer.

1.2. ELVÆRKET vil være et centralt mødested for generationer.

1.3. ELVÆRKET vil være et central mødested for forskellige foreninger: kulturelle, kunstneriske og hobbybetonede.

1.4. ELVÆRKET vil som forsamlingshus være stedet, hvor der kan arrangeres højtids- og familiearrangementer, når lokalet er ledigt.

2. Drift

Den daglige drift foregår i et samarbejde mellem ÅRHUS KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG og Foreningen ELVÆRKET ÅBYHØJ.

Foreningen ELVÆRKET ÅBYHØJ har det overordnede ansvar for:

 • Den daglige drift (besvarelse af henvendelser, fremvisning, åbning af huset, m.m.)
 • Arrangementspolitikken
 • Pris- og udlejningspolitikken
 • Markedsføring af Elværket
 • Administration af booking
 • Udvikling af Elværkets produkt-portefølje
 • At stille frivillig arbejdskraft til rådighed
 • Udarbejdelse af driftsregnskab

ÅRHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG er ansvarlig for*:

 • Bygningsvedligeholdelse
 • Den daglige vedligeholdelse i samarbejde med ELVÆRKET ÅBYHØJ
 • Betaling af el, vand og varme
 • At medfinansiere pedeltjeneste og rengøring af lokalerne

 *Se detaljer i forpagtningsaftalen indgået mellem Sundhed og Omsorg og Elværket Åbyhøj

3. Medlems politik

3.1. Der kræves medlemskab af Foreningen ELVÆRKET ÅBYHØJ for at kunne leje lokalerne på Elværket.  Medlemmer kan ligeledes opnå fordele i form af invitationer og rabatter til særlige arrangementer, foruden at de har stemmeret ved Foreningen ELVÆRKET ÅBYHØJS generalforsamling.

3.2. Alle borgere i Århus Kommune kan, som privatpersoner, blive medlem af Foreningen ELVÆRKET ÅBYHØJ. Derudover kan Foreningen ELVÆRKET ÅBYHØJS bestyrelse i særlige tilfælde godkende at personer uden for Århus Kommune kan blive medlem af Foreningen.

3.3. Man kan som kulturarrangør, privat medborger som forening, eller som virksomhed købe et medlemskab til ELVÆRKET ÅBYHØJ for

 • 100,00 i årligt kontingent for personligt medlemskab (2017 niveau).
 • 500,00 i årligt kontingent for kommercielle parter, dvs. virksomheder(2017 niveau)
 • 500,00 i årligt kontingent som forening (2017 niveau),
 • Kulturarrangører kan tegne et personligt medlemskab eller foreningsmedlemskab alt efter organisationsgrad. Se i øvrigt punkt 4.1

3.4. Foreninger kan leje lokalerne gratis 3 gange om året, efter ’først-til-mølle princippet’, forudsat foreningskontingentet er betalt. Denne gratis leje af lokalerne kan kun finde sted mandag-torsdag.

4. Udlejnings politik

Udlejning til medlemmer

Private Fortrinsret på booking Udlejningspris
Foreninger* Fortrinsret på booking Kontingent kr. 500,00/år
Arrangører af kultur Fortrinsret på booking Udlejningspris
Elværket Åbyhøjs aktivgrupper, samt Sundhed og Omsorg Fortrinsret på booking Gratis

*Særregler for idrætsforeninger jf. punkt 4.3

4.1. Kulturarrangører kan leje lokalerne gratis, såfremt de er medlem af en forening, der er medlem af ELVÆRKET BYHØJ, og såfremt arrangementerne finder sted mandag-torsdag. Kulturarrangører er defineret ved arrangementer indenfor kategorier som: musik, kunst, foredrag, debat og teater. Foreningen ELVÆRKET ÅBYHØJ kan i særlige tilfælde godkende, at enkeltpersoner kan leje på de samme fordelagtige betingelser som foreninger.

4.2. Foreninger som er medlem, kan leje Elværket gratis, såfremt lokalerne skal bruges til egne aktiviteter såsom medlemsmøder, generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og lignende.
Foreninger kan max. leje Elværket 3 gange om året, og kun i tidsrummet mandag-torsdag.

4.3. Idrætsforeninger skal betale udlejningspris for at leje den store sal. Vær opmærksom på, at boldspil ikke er tilladt i salen.

5. Prispolitik

Ved leje af lokalet betales der en lejeafgift, som af Foreningen ELVÆRKET ÅBYHØJ anvendes til dækning af driftsudgifter.
Se de aktuelt gældende priser under menuen ‘Priser’

5.1. Der skal betales depositum ved leje af lokalerne, uafhængigt af om der er tale om udlejning til private, foreninger, kulturarrangører eller virksomheder. Depositum er p.t. fastsat til  kr. 3000,00.*

*Fødte medlemmer i Foreningen ELVÆRKET ÅBYHØJS bestyrelse, Elværkets aktivgrupper, samt Sundhed og Omsorg er dog undtaget fra disse betingelser.
Med hensyn til rengøring m.m. henvises til ‘Lejebetingelser’.

6. Gyldighed

6.1. Pris-, medlems- og udlejningspolitik kan løbende reguleres af ELVÆRKET ÅBYHØJ.

7. Betalingsbetingelser

Ved aftalens indgåelse betales depositum samt 25% af den aftalte leje.
Senest 14 dage før lejemål indbetales den resterende leje.
Alle betalinger skal ske til Nordea Bank, konto: Reg. nr.: 1981 – Kontonr.  6280455995

8. Afbestillingsbetingelser

Ved afbestilling senere end 6 måneder før lejemål Lejer skal betale 15% af aftalt leje
Ved afbestilling senere end 3 måneder før lejemål Lejer skal betale 25% af aftalt leje
Ved afbestilling senere end 14 dage før lejemål Lejer skal betale 50% af aftalt leje

Denne opdaterede udgave af Pris- og udlejningspolitik for ELVÆRET ÅBYHØJ er vedtaget på et ordinært bestyrelsesmøde, afholdt den 6. september 2018.

 Omhandlede Pris- og udlejningspolitik er gældende for lejemål indgået efter 20. september 2018.

 

Elværket Åbyhøj  .  Thorsvej 4  .  8230 Åbyhøj  .  6079 8230  .  mail@el8230.dk