Elværkets afviklere

Gruppen af afviklere står først og fremmest for at sikre at Elværkets gæster føler sig trygge og velkomne under alle vores arrangementer.

De har styr på alt det praktiske, som er så afgørende for at give vores besøgende en rigtig god oplevelse i forbindelse med koncerter og andre kulturelle arrangementer i Elværket.

Opgaverne til arrangementer opdeles i to grupper 1) opstilling af stole, opstilling af bar, kaffebrygning og øvrig klargøring til arrangementer samt 2) billetkontrol, barsalg, opvask og oprydning.

Som afvikler tilmelder man sig på – anmodning – til de arrangementer og det hold, hvor man  har mulighed for at hjælpe. Vi håber på, at den enkelte afvikler kan tilbyde sin hjælp til 2 arrangementer pr. halvår, og det kan de fleste heldigvis 🙂

 Vi er en velfungerende gruppe, der også prioriterer at have det hyggeligt og sjovt, mens vi afvikler arrangementerne.
Vi afholder jævnligt møde for gruppen af afviklere, og der er stor medbestemmelse i udviklingen af opgaverne.

Kontaktperson for gruppen af Elværkets værter: Anne Christensen annechristensen4a@gmail.com

 

 

 

Elværket Åbyhøj  .  Thorsvej 4  .  8230 Åbyhøj  .  6079 8230  .  mail@el8230.dk