Generalforsamling Elværket Åbyhøj

26-03-2019 kl.: 19:00

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen.
Generalforsamlingen afholdes i Elværket, Thorsvej 4.

Tirsdag d. 26. marts 2019 – kl. 19.00.

Generalforsamlingen har følgende vedtægtsbestemte dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
9. Eventuelt

Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling – herunder eventuelt forslag om vedtægtsændringer – skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 12. marts.

Evt. forslag sendes til foreningens formand:
Thorkild Ibsen , St. Blichersvej 61, 8230 Åbyhøj
thi@btsam.dk / 21 49 44 75.

 

 

 

Elværket Åbyhøj  .  Thorsvej 4  .  8230 Åbyhøj  .  6079 8230  .  mail@el8230.dk