Bestyrelsen

Bestyrelsen i Foreningen Elværket

Elværkets bestyrelse består af 11 medlemmer + suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse og at huset udvikler, tilbyder og gennemfører arrangementer med indhold, der retter sig mod byens borgere.

Har du lyst til at være med til at sætte dagsordenen for dit lokal kultur- og medborgerhus, så har du mulighed for at stille op til bestyrelsesvalg ved næstkommende ordinære generalforsamling.

Formand

Thorkild Ibsen

St. Blichers Vej 61
8230 Åbyhøj

21 49 44 75
thi@btsam.dk

Åby Biblioteks Venner, Forretningsudvalget

Næstformand

Preben Sørensen

Dr. Holstvej 33
8230 Åbyhøj

30 95 55 13
prebensoerensen@privat.dk

Aabyhøj Grundejerforening, Forretningsudvalget

Sekretær

Leif Fischer Nielsen

C. A. Thyregods Vej 41
8230 Åbyhøj

29 42 27 22
leif.fischernielsen@gmail.com

Åbyhøj Fællesråd

Kasserer

Rita Madsen

Kamma Rahbeks Vej 54
8230 Åbyhøj

22 20 14 36

Forretningsudvalget

Medlem

Kurt Dam Jensen

Tousvej 8A
8230 Åbyhøj

22 50 64 90
kurtdam@stofanet.dk

Medlem

Claus Rønlev

Odinsvej 15
8230 Åbyhøj

21 46 19 44
claus.roenlev@gmail.com

Forretningsudvalget

Medlem

Pia Haslund

Thorsvej 8E st.
8230 Åbyhøj

60 18 05 84
piahaslund@gmail.com

Medlem

Torben Haugaard

J.L. Heibergs Vej 18
8230 Åbyhøj

25 38 53 80
haugaard63@gmail.com

Medlem

Svend Molberg

Thorsvej 8E st.
8230 Åbyhøj

30 55 74 55
svendmolberg@gmail.com

Medlem

Hanne Saxgreen Svenningsen

Sophus Bauditz Vej 20
8230 Åbyhøj

22 41 79 13
s.ax@live.dk

Medlem

Kirsten Hansen

Lokesvej 9F, 3.mf.
8230 Åbyhøj

22 29 48 91
kirstenelna@hotmail.com

Suppleant

Karen Margrethe Andersen

Vibyvej 32
8230 Åbyhøj

41 43 13 83
karenmargretheandersen@gmail.com

Seneste indlæg
Få nyhedsmails fra Elværket