Bestyrelsen

Bestyrelsen i Foreningen Elværket

Elværkets bestyrelse består af 11 medlemmer + suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse og at huset udvikler, tilbyder og gennemfører arrangementer med indhold, der retter sig mod byens borgere.

Har du lyst til at være med til at sætte dagsordenen for dit lokal kultur- og medborgerhus, så har du mulighed for at stille op til bestyrelsesvalg ved næstkommende ordinære generalforsamling.

Formand

Thorkild Ibsen
(Åby Biblioteks Venner)
St. Blichers Vej 61
8230 Åbyhøj

21 49 44 75
thi@btsam.dk

Næstformand

Annette Roed

Vibyvej 71
8230 Åbyhøj

53 84 94 40
roed.annette@gmail.com

Kasserer

Preben Sørensen
(Aabyhøj Grundejerforening)
Dr. Holstvej 33
8230 Åbyhøj

30 95 55 13
prebensoerensen@privat.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Kurt Dam Jensen

Tousvej 8A
8230 Åbyhøj

22 50 64 90
kurtdam@stofanet.dk

Svend Molberg

Thorsvej 8E st.
8230 Åbyhøj

30 55 74 55
svendmolberg@gmail.com

Claus Rønlev

Odinsvej 15
8230 Åbyhøj

21 46 19 44
claus.roenlev@gmail.com

Finn Nielsen (Åbyhøj Fællesråd)

Arnegårdsvej 38
8230 Åbyhøj

21 76 65 11
Finn8230@gmail.com

Torben Haugaard

J.L. Heibergs Vej 18
8230 Åbyhøj

25 38 53 80
haugaard63@gmail.com

Anne Bech

Silkeborgvej 305, 1. th
8230 Åbyhøj

20 92 47 69
bechmail305@gmail.com

Hanne Saxgreen Svenningsen

Sophus Bauditz Vej 20
8230 Åbyhøj

22 41 79 13
s.ax@live.dk

Anne Christensen

Johannes Ewalds Vej 79
8230 Åbyhøj

30 27 46 60
annechristensen4a@gmail.com

Suppleanter

Pia Haslund

Thorsvej 8E st.
8230 Åbyhøj

60 18 05 84
piahaslund@gmail.com

Få nyhedsmails fra Elværket