Fond: Det gode Åbyhøjliv

Elværket har fra ægteparret Hugo og Stinne Jensen modtaget et større beløb via parrets arvebestemmelser. Det er vi meget glade og taknemmelige for.

Vi har på Elværket bestemt at etablere en fond med det formål at støtte: Det gode Åbyhøjliv.

Fondsmidler kan søges til ekstraordinære aktiviteter, der fremmer bredden af kulturelle arrangementer på Elværket. Især vil ansøgninger, der sigter på at cementere huset som værende et attraktivt mødested for diverse forsamlinger i lokalområdet komme i betragtning. Ikke mindst familier, børn og unges deltagelse i arrangementer vil blive prioriteret.

En ansøgning må højst være på 20.000 kroner, og der kan kun søges en gang til samme type arrangement. Der kan søges løbende med deadline i starten af hvert kvartal, og ansøgningerne vil blive behandlet i løbet af 2 måneder.

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af arrangementet, og der skal foreligge et budget for arrangementet. Et eventuelt overskud tilfalder fonden.
Ansøgere skal selv stå for arrangementet, men der kan anmodes om frivillige fra Elværket, hjælp til at få annonceret på Elværkets hjemmeside og notering i kalender.

Sådan ansøger du om midler fra Hugo og Stinnes Fond

Download ansøgningsskemaet nedenfor og send det udfyldt til post@el8230.dk.

Skema til ansøgning om midler fra Hugo og Stinnes Fond (word)

Bestyrelsen Elværket

Mindeplade for Stinne og Hugo på Elværket.
Få nyhedsmails fra Elværket