Foreningens grundlag

Foreningssgrundlag

1. Vision

Det er visionen, at Elværket i Åbyhøj skal fungere som kultur- og forsamlingshus for borgerne i Åbyhøj, såvel unge som ældre borgere.

ELVÆRKET vil som kulturhus være et innovativt center med en mangfoldighed af arrangementer som koncerter, sang, film, dans, teater, kursus, foredrag og debat, kunstudstillinger, møder og messer.

ELVÆRKET vil være et centralt mødested for generationer.

ELVÆRKET vil være et centralt mødested for forskellige foreninger: kulturelle, kunstneriske og hobbybetonede.

ELVÆRKET vil som forsamlingshus være stedet, hvor der kan arrangeres højtids- og familiearrangementer, når lokalet er ledigt.

2. Drift

Den daglige drift foregår i et samarbejde mellem Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg og foreningen Elværket Åbyhøj.

Foreningens ansvar er:

 • Den daglige drift (besvarelse af henvendelser, fremvisning, åbning af huset, m.m.)
 • Arrangementspolitikken
 • Pris- og udlejningspolitikken
 • Markedsføring af Elværket
 • Administration af booking
 • Udvikling af Elværkets produkt-portefølje
 • At stille frivillig arbejdskraft til rådighed
 • Udarbejdelse af driftsregnskab

Aarhus Kommunes ansvar er:

 • Bygningsvedligeholdelse
 • Den daglige vedligeholdelse i samarbejde med Elværket Åbyhøj
 • Betaling af el, vand og varme
 • At medfinansiere pedeltjeneste og rengøring af lokalerne

 *Se detaljer i forpagtningsaftalen indgået mellem Sundhed og Omsorg og Elværket Åbyhøj

3. Medlemspolitik

En stor del af grundlaget for fortsat at kunne drive et attraktivt kultur- og medborgerhus er et stærkt medlemsarrangement. Et medlemskab af Foreningen Elværket Åbyhøj giver det enkelte medlem en række fordele i form af invitationer eller rabatter til særlige arrangementer, mulighed for at leje eller låne Elværket, samt stemmeret ved foreningens generalforsamlinger.

Medlemskaber

Alle borgere i Aarhus Kommune kan som privatpersoner blive medlem af foreningen Elværket Åbyhøj. Foreningens bestyrelse kan i særlige tilfælde godkende, at personer uden for Aarhus Kommune kan blive medlem af foreningen.

I foreningen Elværket Åbyhøj har vi disse 3 former for medlemskaber:

 • Personligt medlemskab
 • Virksomhedsmedlemskab
 • Foreningsmedlemskab

Medlemskontingent

Medlemskontingentet for de forskellige typer af medlemskab fastsættes af foreningen Elværket Åbyhøjs forretningsudvalg og reguleres, hvis det findes nødvendigt i forhold til at kunne drive Elværket i tråd med den overordnede vision for stedet.

4. Udlåns- og udlejningspolitik

Foreningen Elværket Åbyhøj ønsker at stille huset til rådighed for medlemmer, der ønsker at afholde private eller offentlige arrangementer.

For at kunne låne eller leje Elværket, skal man være medlem af foreningen Elværket Åbyhøj.

Lån af Elværket

Private

Som privat medlem kan du låne Elværket til at afholde kulturelle arrangementer, der er åbne for offentligheden, som ikke er af kommerciel karakter. I sådan en situation bliver arrangementet afviklet i samarbejde med Elværket og du bliver medarrangør. Læs mere om at være medarrangør

Foreninger

Foreninger (med undtagelse af sportsforeninger), der er gyldige medlemmer, kan låne Elværket gratis, såfremt lokalerne skal bruges til egne aktiviteter såsom medlemsmøder, generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og lignende.

Foreninger kan max. låne Elværket gratis 3 gange om året, og kun i tidsrummet mandag-torsdag.

Arrangør af kultur

Kulturarrangører kan låne lokalerne gratis, såfremt de er medlem af en forening, der er medlem af foreningen Elværket Åbyhøj. Kulturarrangementerne skal være åbne for offentligheden og af ikke-kommerciel karakter.

Det er Elværkets eventudvalg, der vurderer om arrangementet kan godkendes som et kulturarrangement af ikke-kommerciel karakter.

Undtagelse

Elværket Åbyhøjs aktivgrupper samt Sundhed og Omsorg kan ligeledes benytte Elværket gratis til afholdelse af kulturelle arrangementer, møder mm. Der er for disse to grupper ikke krav om at arrangementet skal være offentligt tilgængeligt eller af ikke-kommerciel karakter.

Leje af Elværket

Private

Har du et gyldigt personligt medlemskab af foreningen Elværket Åbyhøj, kan du leje Elværket til et privat arrangement.

Arrangører af kultur

Kulturarrangører er defineret ved arrangementer indenfor kategorier som: musik, kunst, foredrag, debat og teater. Arrangementerne har en kommerciel karakter, og derfor skal du som arrangør betale for leje af Elværket.

Idrætsforeninger

Idrætsforeninger skal betale udlejningspris for at leje den store sal. Vær opmærksom på, at boldspil ikke er tilladt i salen.

Lejeafgift

Ved leje af lokalet betales der en lejeafgift, som af foreningen Elværket Åbyhøj anvendes til dækning af driftsudgifter.

Se de aktuelt gældende priser.

Lejeafgiften fastsættes af Elværket Åbyhøjs forretningsudvalg og reguleres, hvis det findes nødvendigt i forhold til at kunne dække Elværkets driftsudgifter.

Depositum

Der opkræves et depositum ved leje af lokalerne, uafhængigt af om der er tale om udlejning til private, foreninger, kulturarrangører eller virksomheder. Depositummet fastsættes af Elværket Åbyhøjs forretningsudvalg og reguleres, hvis det findes nødvendigt.

Særligt udpegede bestyrelsesmedlemmer i foreningen Elværket Åbyhøj, Elværkets aktivgrupper, samt Sundhed og Omsorg er dog undtaget fra disse betingelser.

Læs de specifikke lejebetingelser

5. Gyldighed

Foreningen Elværket Åbyhøjs politikker er vedtaget på et ordinært bestyrelsesmøde, afholdt den 6. september 2018.

Omhandlede udlån- og udlejningspolitik er gældende for lejemål indgået efter 20. september 2018.

Få nyhedsmails fra Elværket