Lejebetingelser

Lejebetingelser

På Elværket er vi rigtig glade for det dejlige hus, som på forskellig vis bringer stor glæde til alle åbyhøjborgere. Vi gør meget for at passe på det, og det håber vi også, du vil, når du lejer det til et privat arrangement.

Se lejekontrakten

Før arrangementet

Læs lejekontrakten og lejebetingelserne grundigt igennem, så du sikrer at dit arrangement afvikles inden for de regler, der er for brugen af lokalerne. Det er så kedeligt at stå med en uforudset ekstraregning, fordi man har overset en detalje i lejebetingelserne.

Medlemskab af foreningen Elværket Åbyhøj

Der kræves medlemskab af Foreningen Elværket Åbyhøj for at kunne leje Elværket.

Overdragelse af huset

Når du modtager bygningen er den rengjort. Dine forpligtelser i forbindelse med aflevering af huset er beskrevet i et senere afsnit.

I forbindelse med indgåelse af lejeaftalen vil du blive grundigt introduceret til huset og rammerne for anvendelse af lokaler og øvrige faciliteter.

Parkering

Som lejer er det dit ansvar at orientere dine inviterede gæster om, hvor de lovligt må parkere.

Man må ikke anvende parkeringspladsen ved Sifgård Plejecenter, da den er reserveret til ansatte og pårørende. Det er heller ikke tilladt at parkere på tilkørselsvejen, hverken på vejen eller på græsarealet, da der skal være fri passage for ambulancer og brandvæsen.

Parkering henvises til den offentlige parkeringsplads 120 meter mod syd ad Thorsvej, alternativt henvises der til diverse villaveje i nærheden af Elværket.

Der er andre parkeringsmuligheder indenfor en acceptabel afstand fra Elværket, som du vil blive orienteret om i forbindelse med din instruktionen til brug huset.

Myndighedstilladelser

Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser, der knytter sig til lejers arrangement.

Betaling

Ved aftalens indgåelse betales depositum samt 25% af den aftalte leje. Senest 14 dage før lejemål indbetales den resterende leje. De specifikke forfaldsdatoer vil fremgå af din lejekontrakt.

Afbestilling

Ved afbestilling senere end 6 måneder før lejemålets begyndelse betales 15% af lejen

Ved afbestilling senere end 3 måneder før lejemålets begyndelse betales 25% af lejen

Ved afbestilling senere end 14 dage før lejemålets begyndelse betales 50% af lejen

Under arrangementet

Naboerne – tag hensyn

Elværket har mange gode naboer, som vi er afhængige af bakker op om Elværkets aktiviteter. Derfor beder vi jer tage hensyn og ikke færdes eller opholde jer på nabogrunde og omkringliggende arealer.

Det er tilladt at opholde sig på Elværkets terrasse indtil kl. 22.00, men herefter skal arrangementets videre forløb finde sted inde i huset.

Musikken

Det er et krav, at du – eller det band eller den DJ du har hyret – benytter Elværkets lydanlæg/højtalere, da det af hensyn til naboerne er forsynet med et lyddæmpningssystem, så lyden automatisk sænkes, hvis yderdørene fra salen åbnes. Det er en god idé, at du informerer dine gæster om denne anordning, fx i forbindelse med at du byder velkommen.

Anlægget bliver dæmpet fra kl. 24.00, men spiller stadig rigeligt højt, så festen og dansen kan fortsætte.

Efter kl. 02.00 dæmpes lyden til et niveau svarende til baggrundsmusik.

Elværkets flygel

Elværkets flygel er anskaffet gennem donationer fra lokale virksomheder, fonde og Foreningen Elværket, og er af høj kvalitet. Flyglet er aflåst og anvendes kun ved koncerter og sangaftener. Derfor udlånes flyglet ikke til lejere af Elværket, uanset arrangementets indhold eller karakter.

Brug af terrassen

Brug af grill må kun finde sted på den dertil indrettede grillplads. Overtrædes denne regel medfører det en oprydningsafgift på kr. 500,00.

Elværkets borde og stole må ikke anvendes udenfor, men kun i Elværkets store sal og/eller foyer.

Det påhviler dig at sikre, at udenomsarealerne ved Elværket ikke lider overlast.

De lejede faciliteter

Du har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum og  de skal afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelsen.

Du er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar, forvoldt ved din eller dine gæsters brug.

Udbedring af eventuelle skader må du kun igangsætte efter aftale med udlejer og efter dennes rekvisition.

Arrangementets karakter

Såfremt anledningen til arrangementet viser sig at være en anden end angivet på lejekontrakten, så forbeholder udlejer sig ret til at bringe arrangementet til øjeblikkeligt ophør. Lejen vil i så fald ikke blive refunderet.

Overnatning

Elværket må ikke benyttes til overnatning.

Max antal gæster

Af brandhensyn må der max. befinde sig 149 personer i bygningen ad gangen. Ved udlejning til private fester må du højst invitere 90 gæster.

Levende lys

Det er kun tilladt, at have levende lys i vinduerne, hvis det er fyrfadslys, placeret i Elværkets fyrfadsstager. Dette på grund af brandfare og risiko for løbende stearin.

Efter arrangementet

Inden du afleverer huset og nøglerne, skal du sørger for:

  • at aftørre alle borde og stole med fugtig klud med sæbevand
  • at stable stole og borde på de dertil beregnede vogne
  • at vaske og sætte service på plads
  • at optælle service og inventar og meddele udlejer om eventuelle mangler
  • at tørre alle flader i køkkenet af inkl. gøre ovne, køleskabe, fryser rene samt tømme kaffemaskinen
  • at tømme og skylle termokander, samt tørre dem af med en fugtig klud
  • at vaske køkkengulvet
  • feje eller støvsuge gulvene i foyer og store sal
  • fjerne affald

Gulvvask og rengøring på toiletter efter lejeperioden er inkluderet i lejeprisen.

Medbring selv

Medbring selv sulfo, viskestykker, karklude, håndklæder, opvaskesæbe, affaldsposer.

Affald

Der er affaldscontainere til pap og papir og brændbart affald på P-pladsen foran huset.

Glas og flasker

Glascontaineren ved de øvrige affaldscontainere må ikke benyttes, da den tilhører Sifgården. Du skal derfor selv bortskaffe dine flasker. Du kan evt. benytte glascontainerne ved Kvickly i Åbyhøj.

Nøgleaflevering

Den udleverede nøgle lægges i afleveringskuverten, som ligger i køkkenskuffen til venstre for komfuret. På kuverten er der fortrykt en tjekliste som skal udfyldes hvorefter du kan lægge nøglen på det sted, som du har fået anvist ved introduktionen.

Mangler

Vi forbeholder os retten til at dække eventuelle mangler, skader eller utilstrækkelig rengøring på lejer regning.

Depositum

Depositum tilbagebetales senest 3 uger efter lejemålets ophør, hvis reglerne for lejemålet skønnes overholdt og lejemålet er afleveret i tilfredsstillende stand, og når den tidligere udleverede nøgle er tilbageleveret.

Seneste indlæg
Få nyhedsmails fra Elværket