Lejebetingelser

Lejebetingelser

Som medlem af Foreningen Elværket Åbyhøj kan du leje Elværket til et privat arrangement. På Elværket er vi rigtig glade for det dejlige hus, som på forskellig vis bringer stor glæde til alle åbyhøjborgere. Vi gør meget for at passe på det, og det håber vi også, du vil, når du lejer det.

Se lejekontrakt (pdf)

FØR ARRANGEMENTET

De lejede faciliteter

Læs lejekontrakten og lejebetingelserne grundigt igennem, så du sikrer, at dit arrangement afvikles inden for de regler, der er for brugen af lokalerne.

Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser, der knytter sig til lejers arrangement.

Såfremt anledningen til arrangementet viser sig at være en anden end angivet på lejekontrakten, så forbeholder udlejer sig ret til at bringe arrangementet til øjeblikkeligt ophør. Lejen vil i så fald ikke blive refunderet.

Overdragelse

Når du modtager bygningen er den rengjort. Slutrengøring er inkluderet i lejeprisen.

I forbindelse med indgåelse af lejeaftalen vil du blive grundigt introduceret til huset og rammerne for anvendelse af lokaler og øvrige faciliteter.

Betaling og afbestilling

Ved aftalens indgåelse betales depositum samt 25% af den aftalte leje. Senest 1 måned før lejemål indbetales den resterende leje. De specifikke forfaldsdatoer vil fremgå af lejekontrakten. Nøgle vil ikke blive udleveret, hvis 2. rate ikke er betalt.

Lejer har ikke adgang til de lejede faciliteter ud over den i lejekontrakten aftalte lejeperiode.

Ved afbestilling senere end 6 måneder før lejemålets begyndelse betales 10% af det samlede lejebeløb, ved afbestilling senere end 3 måneder før lejemålets begyndelse betales 25% af det samlede lejebeløb og ved afbestilling senere end 14 dage før lejemålets begyndelse betales 75% af det samlede lejebeløb.

UNDER ARRANGEMENTET

Lejers ansvar

Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum. Faciliteterne skal afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelse.

Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar, forvoldt ved lejers brug eller af lejers gæsters brug. Udbedring af eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer og efter dennes rekvisition.

Gæster

Af brandhensyn må du højst invitere 90 gæster.

Elværket må ikke benyttes til overnatning.

Det er kun tilladt at have levende lys i vinduerne, hvis det er fyrfadslys, placeret i Elværkets fyrfadsstager.

Det er ikke tilladt at opholde sig på balkonen.

Parkering

Parkeringspladsen ved Sifgård Plejecenter må ikke anvendes af Elværkets lejere, idet parkeringspladsen er forbeholdt ansatte og pårørende til plejecentret. Det er lejers ansvar at orientere inviterede gæster herom.

Det er heller ikke tilladt at parkere på tilkørselsvejen, hverken på vejen eller på græsarealet, da der skal være fri passage for ambulancer og brandvæsen.

Parkering henvises til den offentlige parkeringsplads ca. 60 meter mod syd ad Thorsvej, alternativt henvises der til diverse villaveje i nærheden af Elværket.

Musik & naboer

Det er et krav, at lejer– eller det band eller den DJ, lejer har hyret – benytter Elværkets lydanlæg. Det er ikke tilladt at medbringe egne højtalere. Bands kan forbinde deres egen mixerpult med PA anlægget via 2 XLR kabler. Dette er vigtigt, da der er installeret et lyddæmpningssystem, så lydniveauet automatisk dæmpes, hvis yderdørene fra salen åbnes.

Anlægget bliver dæmpet fra kl. 24.00, men spiller stadig rigeligt højt, så festen og dansen kan fortsætte.

Efter kl. 02.00 dæmpes lyden til et niveau svarende til baggrundsmusik. Der må ikke spilles høj musik efter kl. 02.00 og alle døre og vinduer skal holdes lukket, når musikken spiller.

Elværkets flygel udlånes ikke til lejere af Elværket, uanset arrangementets indhold eller karakter.

Tag venligst hensyn til Elværkets naboer og undlad færden og ophold på nabogrunde og omkringliggende arealer.

Det er tilladt at opholde sig på Elværkets terrasse indtil kl. 22.00, men herefter skal arrangementets videre forløb finde sted inde i huset.

Terrassen og udendørsarealerne

Det er lejers ansvar, at udenomsarealerne ved Elværket ikke lider overlast.

Brug af grill må kun finde sted på den dertil indrettede grillplads. Overtrædes denne regel medfører det en oprydningsafgift på kr. 500,00.

Elværkets borde, herunder høje barborde, og stole må ikke anvendes udenfor, men kun i Elværkets store sal og/eller foyer. Det er ikke tilladt at sidde på stoleryglænene, da disse er meget sårbare,

EFTER ARRANGEMENTET

Aflevering

Inden aflevering af huset skal lejer sørge for at:

 • Vaske op og placere service, køkkengrej m.m. på de med Dymo afmærkede placeringer
 • Aftørre alle borde og stole med en fugtig klud med sæbevand
 • Stable stole og borde på de dertil beregnede vogne
 • Optælle service og inventar og meddele udlejer om eventuelle mangler
 • Tørre alle flader i køkkenet af
 • Gøre ovne, køleskabe og fryser rene
 • Tømme kaffemaskinen
 • Tømme, skylle og rengøre termokander, som ikke må komme i opvaskemaskine
 • Vaske køkkengulvet
 • Feje eller støvsuge gulvene i foyer og store sal
 • Fjerne affald

Gulvvask og rengøring på toiletter er inkluderet i lejeprisen.

Mangelfuld oprydning og rengøring vil blive modregnet med kr. 200 pr. forbrugt time for udbedring af dette.

Der er affaldscontainere til pap og papir og brændbart affald på P-pladsen foran huset. Lejer bedes selv bortskaffe flasker. Glascontainerne ved Kvickly kan evt. benyttes.

Følgende bedes lejer selv medbringe:

 • Vaskemiddel til vask af køkkengulv samt evt. opvask i hånden
 • Viskestykker & håndklæder
 • Karklude & evt. køkkenrulle

Den udleverede nøgle lægges i afleveringskuvert, som ligger i køkkenskuffen til venstre for komfuret. Kuverten udfyldes og lægges i brevsprækken på 5. nederste trin på trappen ned til kælderen.

Mangler & depositum

Vi forbeholder os ret til at dække eventuelle mangler, skader eller utilstrækkelig rengøring på lejers regning.

Depositum tilbagebetales senest 3 uger efter lejemålets ophør, hvis reglerne for lejemålet skønnes overholdt og lejemålet er afleveret i tilfredsstillende stand, og når den udleverede nøgle er tilbageleveret.

Få nyhedsmails fra Elværket