Generalforsamling 2023

Invitation til ordinær generalforsamling i foreningen Elværket Åbyhøj

Hvornår:

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00 på Elværket afholder vi ordinær generalforsamling.

Vedtægtsbestemt dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Forslag til vedtægtsændringer
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisorer/revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Du skal være medlem af Foreningen Elværket Åbyhøj for at være stemmeberettiget ved generalforsamlingen.

Få nyhedsmails fra Elværket