Portræt: Musikudvalget

Søren Holm og Kristian Thisted er begge medlem af musikudvalget på Elværket. Læs mere om, hvad deres rolle indebærer, hvordan de udvælger arrangementer og om hvordan de også inddrager det lokale aspekt i Elværkets musikalske program.

Af: Simone Mølgaard Nielsen

Elværket har fået et navn og en profil her i byen – og ikke kun i Åbyhøj.

Musikarrangementerne udgør en stor del af Elværkets aktiviteter og er en af årsagerne til, at kultur- og medborgerhuset med årene er blevet etableret i Åbyhøj og omegn. Dette ikke mindst grundet den høje og brede kvalitet af musikalske indslag, der finder sted på Elværket.

Musikalsk baggrund

Samtlige musikarrangementer planlægges og afvikles af musikudvalget, som består af omkring 6-7 medlemmer med en musikalsk faglig baggrund eller en særlig interesse og viden inden for lydens og musikkens verden.

Søren Holm og Kristian Thisted er to af medlemmerne, og de blev en del af musikudvalget nogenlunde samtidig for omkring 3 år siden. Selvom der ikke er nogle specifikke krav i forhold til ens faglige kompetencer for at blive optaget i musikudvalget, kræver det alligevel en vis interesse, viden og evner inden for det musikalske felt. Søren fortæller blandt andet om sin musikalske baggrund og hvordan den spiller ind på hans bidrag til Elværket:

”Jeg har en baggrund som amatørmusiker inden for rock og blues, og har sunget i kor nogle år. Så har jeg produceret musik og dramatik i en halv menneskealder, men er gået på pension nu. Jeg har blandt andet lavet opera, så jeg har været med til at lave meget store professionelle produktioner. Jeg har været med til at sætte dem op, afvikle dem og så videre, så jeg har jo en faglig baggrund, som jeg forhåbentlig også kan putte ind i Elværket og i det arbejde, vi laver i musikudvalget.” 

Kristian Thisted tager over og giver et indblik i sin og resten af gruppens musikalske baggrund og netværk til musikmiljøet:

”Vi er en 6-7 stykker og nogle af os har musikbaggrund, det vil sige, at jeg har undervist i musik og samfundsfag i gymnasiet i mange, mange år, og nu er jeg orgelspiller, fordi jeg har taget en kirkemusikuddannelse.

Vi har alle sammen noget netværk, vi kender mange mennesker, der har noget med musik at gøre.”

De blev begge en del af Elværket grundet deres netværk, hvor de hver især havde et medlem af musikudvalget, der opfordrede dem til også at blive en del af  udvalget. ”Det er jo sådan lidt det med, at man tilfældigvis kender nogle som også har lyst til at lave noget lokalt,” som Kristian pointerer og Søren supplerer: ”Men tilbage til spørgsmålet om det kræver nogle specielle kvalifikationer, så tror jeg jo godt, at vi kan konkludere ud fra det, vi sidder og fortæller hinanden nu her, at ja, det gør det faktisk, for ellers vil vi ikke kunne lave det, vi laver, men vi har jo ikke været til ansættelsessamtale.”

Selvom der er nok at lave i musikudvalget, er det vigtigt for medlemmerne, at de alle bliver hørt og kan bidrage, derfor belyser Kristian også den holdning, at udvalgets nuværende størrelse er passende:

”Det er en pointe at sige, at vi ikke kan være mange flere end det vi er, fordi vi organiserer tingene meget åbent med hinanden, så det vil sige, at vi laver rigtig mange aftaler sammen, hvis vi er flere, bliver det sværere. Den størrelse vi har nu, den kan vi håndtere.”

Søren nikker og forsætter: ”Ja, for når vi beslutter os om et arrangement eller en række arrangementer, så søger vi en konsensus omkring det, så også af den grund skal vi heller ikke være 10, for så bliver beslutningsprocessen for lang og den selvkørende demokratiske proces i det skal pludselig måske til at administreres. Men det der er fedt ved udvalget for at komme tilbage til det med kvalifikationerne. Du kan høre, at vi dækker et ret bredt musikalsk område, mange genrer, klassisk, jazz, blues, lidt mere rocket. Vi har folk som har en god viden og også nogle connections til folk-miljøet.”

Det er med til at væve noget sammen i et lokalsamfund at have sådan et sted.

Kristian fortæller, at de generelt er privilegerede i forhold til at modtage mange henvendelser fra kunstnere eller deres agenter, men for musikudvalget er det først og fremmest afgørende, at arrangementerne passer ind i Elværket og at der er en vis alsidighed i de musikalske indslag:

”Vi får rigtig mange henvendelser fra musikere og fra deres agenter, og vi sidder tit og prioriterer, så det er en balance mellem at tage imod nogle af de tilbud der kommer og så søger vi også selv nogle, vi synes passer ind i huset og som det kunne være spændende at prøve.”

Søren pointerer, at der er sket en udvikling i forhold til musikindslagene på Elværket. Tidligere var det hovedsageligt musikere fra lokalområdet, der blev prioriteret, hvor man i dag forsøger at brede det mere ud og skabe en diversitet i både geografi, popularitet samt genre. Der er dog stadig flere dygtige musikere i lokalområdet, der spiller på Elværket:

 ”Jeg synes kvaliteten af de navne, vi præsenterer hernede er høj, og af et hus som sådan var tænkt som et lokalt medborgerhus, så har vi i byen nu et renommé som et spillested som præsenterer høj kvalitet og gode navne.”

Det er ikke kun Elværket, der nyder godt af dygtige kunstnere og god musik, for Kristian beretter, at musikerne også er begejstrede for at spille på Elværket:

”Vi bliver tit mødt med, når nogen kommer her for første gang, så siger de ”Wauw, sikke et sted!” Altså både huset og sådan, men vi gør også meget ud af at tage imod musikerne og folk fra musikermiljøet, og de udtrykker stor glæde ved at spille her.”

Der er heller ikke noget at sige til, at musikerne har en god oplevelse på Elværket, for gennem hele samtalen med Søren og Kristian er et ord særligt gennemgående: Professionalisme. Det er afgørende for dem, at tingene spiller ned til mindste detalje, så de, kunstnerne og publikum får den bedst mulige oplevelse. Det sætter de en dyd i og er en stor del af deres drivkraft og passion i deres rolle som frivillig på Elværket, som Søren fortæller om: ”Når vi har et arrangement hernede, så har en af os rollen og titlen som tovholder, man er i realiteten producent på det givne arrangement. Så udover det at sidde og være sådan lidt musikklog og beslutte, hvad det er for et repertoire, vi vælger ud og vælger fra, så er der de der opgaver som tovholder, som er at lave aftale med bandet eller booker, skrive kontrakt, aftale honorarsum, men også sikre, at de praktiske ting kører omkring arrangementet og få uddelegeret de nødvendige opgaver. Det er ikke det store slæb at afvikle et arrangement, men der kan godt forud for et arrangement ligge en del arbejde i at få det banket på plads. Vi er jo altid en 3-4 stykker fra musikudvalget til et arrangement, men derudover trækker vi på en gruppe af afviklerne, som frivilligt stiller op.

Sammen synes jeg, vi præsenterer et arrangement som på alle ledder har et højt professionelt niveau.

Det er for mig en utrolig vigtig del af det, det er så fornøjeligt. Arrangementerne og afviklingen går sammen med det musikalske indhold op i en højere enhed samtidig med, at man er sammen med nogle rigtig søde venner og kammerater …”

At være frivillig på Elværket kan nemlig mere end blot at lave nogle fede arrangementer, som Kristian nævner skaber man nemt relationer på kryds og tværs med andre fra lokalområdet, man ikke nødvendigvis vil have mødt ellers. Søren og Kristian er begge en del af musikudvalget på Elværket, fordi de brænder for musik og ønsker at skabe et så professionelt spillested som muligt, og så er det blot en ekstra bonus, at det tilmed er hyggeligt og betydningsfuldt:

”Det er jo en del af det, vi lærer hinanden at kende. Jeg kendte jo ikke Søren før, men det føler jeg i et vist omfang, at jeg gør nu. Det er hyggeligt, at man har nogle ting og kender lidt til hinandens liv. Det er en del af det her, at man møder nye mennesker her i huset og laver noget meningsfuldt – også for andre end sig selv.”

Søren pointerer ligeledes, at det var svært ikke at have sin jævnlige gang i Elværket og kontakt med de andre frivillige, da corona gjorde at Elværket som så mange andre steder var nedlukket:

”Corona har jo været forfærdeligt på mange ledder. Det har det selvfølgelig været, fordi byens borgere ikke har haft mulighed for at komme ind og høre musik, musikerne har lidt forfærdeligt økonomisk, men jeg har da også lidt ved ikke at komme her i længere perioder, hvor jeg ikke har set Kristian og de andre, hvor jeg ikke har siddet og lavet lys, hvor jeg ikke har hørt noget fed musik, hvor jeg ikke har mødt en masse glade publikummer.”

Kristian kommer ind på, at det at Elværket er et lokal- og medborgerhus også giver noget særligt til det at være frivillig:

”Ja da, vi mødes også med folk i supermarkedet, der har været til koncert. Det er med til at væve noget sammen i et lokalsamfund at have sådan et sted, det er der ingen tvivl om.”

Elværket ikke det eneste kulturtilbud i Åbyhøj, som de begge også italesætter, men ”Elværket har fået et navn og en profil her i byen – og ikke kun i Åbyhøj,” som Søren pointerer, hvortil Kristian med følgende bemærkning afrunder samtalen:

”Det er ikke det eneste sted, der findes for os, der bor i Åbyhøj, det er bare en mulighed,  som er lige her om hjørnet, og det skaber noget særligt omkring det at være bosat her, at have sådan et sted. Nogle gange kan jeg godt finde på at tage venner med herover og vise dem stedet, for her er ret flot og så fortælle historien om Elværket.”

Få nyhedsmails fra Elværket