Generalforsamling

Så er det blevet tid til Elværkets ordinære generalforsamling, som pga Corona-krisen er blevet udsat siden foråret. Du kan deltage og stemme, hvis du er medlem af Foreningen Elværket.

Dagsorden er i hht. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen jfr. § 6.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (vælges for to år af gangen)
 9. Eventuelt
  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling – herunder eventuelt forslag om vedtægtsændringer – skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingen

Detaljer om eventet
 • Startdato
  3. september 2020 19:00
 • Slutdato
  3. september 2020 21:30
Seneste indlæg
Få nyhedsmails fra Elværket